ΣΚΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΜΑ

Χίλια ἐπὶ χείλια . . . ἕνα ξέφωτο ἄγριες ἀνεμῶνες