ΣΚΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΜΑ

 

Ὅταν χάνεται τὸ κοπάδι  /

 

τὰ σκυλιὰ συναγελάζονται μὲ τοὺς λύκους