ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΝ ΠΗΛΟ / ΑΣΗΜΟΚΛΩΣΤΗ Η ΓΛΩΣΣΑ (Σ 30)

Γόνιμες οἱ λέξεις,  στείρα ἡ γλώσσα