ΚΥΟΦΟΡΙΑ ΣΙΩΠΗΣ / ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΚΑΤΩ

μὲ τὴν αἰωνιότητα       /

 

κερδίζεται ἡ μέρα και χάνεται ἡ ζωὴ