ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ / σ 13

συνωστισμὸς στῆς μοναξιᾶς τὶς στράτες