ΑΔΗΛΩΝ ΟΨΙΣ

Ὅποιος πεθαίνει προλαβαίνει τὸν θάνατο