ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ / ΣΥΝΩΡΙΣ

Χειροκρότημα τοῦ ἑνὸς χεριοῦ      ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία  /  τὸ ἄλλο χέρι     ἡ παριὰ τοῦ ἡττημένου.