ΑΓΑΠΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ / Σ 30

Ἔξω ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς γλώσσας ὁ λαὸς δὲ θάλλει, φυλλορροεῖ διαρκῶς μέχρι ποὺ νά ξεραθοῦν κι οἱ ρίζες του.