Ασπρόμαυρες Μέρος 1ο

Αυτό το τμήμα των φωτογραφιών αφορά γενικές φωτογραφίες που δεν εντάσσονται στις άλλες κατηγορίες, που θα δημοσιευτούν στη συνέχεια και αφορά κυρίως τα πρώτα χρόνια της ζωής του.