Μέρος 3ο: Τα χρόνια της Γερμανικής Σχολής


Πατήστε στη φωτογραφία για να δείτε ολόκληρο το άλμπουμ

Αυτό το τμήμα περιέχει φωτογραφίες του Παναγιώτη Δ. Στάμου από τα χρόνια που εργάστηκε στη Γερμανική Σχολή ως καθηγητής, Γυμνασιάρχης και τέλος ως Λυκειάρχης. Ο Παναγιώτης Δ. Στάμος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που ανέλαβε αυτά τα καθήκοντα.