Οι λόγοι που εκφωνήθηκαν στην ονοματοδοσία

Ο Νίκος Στάμου Η Δήμαρχος κ. Γιώτα Πούλου Ο Κώστας Χρήστου Ο Γιάννης Μακρής Ο «παλιός του μαθητής» Τάκης Μαθιόπουλος